Ιστορια

Η Aura Solutions στην παρούσα μορφή της ιδρύθηκε το 2007, η δραστηριότητά της, όμως, στο χώρο χρονολογείται από το 2004. Το πελατολόγιό μας περιλαμβάνει μεταξύ άλλων εταιρείες και ελεύθερους επαγγελματίες σε πολύ διαφορετικούς επαγγελματικούς χώρους, όπως ιατρούς, πολιτικούς μηχανικούς, αρχιτέκτονες, σύμβουλοι επιχειρήσεων, επιστημονικές εταιρείες, αερολέσχες, εταιρείες παροχής υπηρεσιών, καθώς και έναν αριθμό από οργανισμούς του δημοσίου και ευρυτέρου δημοσίου τομέα.

Ειδικευόμαστε σε διαδικτυακές εφαρμογές διαχείρισης βάσεων δεδομένων, ενώ έχουμε δημιουργήσει εφαρμογές μισθοδοσίας, φακέλου ασθενούς, διαχείρισης πελατολογίου και αιτημάτων πελατών, διαχείρισης πτήσεων, ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου, και πολλές άλλες. Παράλληλα, έχουμε υλοποιήσει εφαρμογές εξειδικευμένου σκοπού, για τη διαχείριση μεγάλων βάσεων δεδομένων από πολλούς και κατανεμημένους χρήστες.

Πέρα από το λογισμικό όμως, η Aura Solutions έχει αξιομνημόνευτη παράδοση και στον τομέα της τεχνικής υποστήριξης και μηχανοργάνωσης γραφείου, όπου από την ίδρυσή της έχει βοηθήσει ένα σημαντικό αριθμό από εταιρείες και ελεύθερους επαγγελματίες να αντεπεξέλθουν στις καθημερινές ανάγκες λειτουργίας τους.