Ποιοι ειμαστε

Η Aura Solutions είναι μία ελληνική εταιρεία που εξειδικεύεται στον τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής. Προσφέρουμε ένα σύνολο από εξειδικευμένες υπηρεσίες, που στόχο έχουν να βοηθήσουν τους πελάτες μας να αξιοποιήσουν στο μέγιστο όλες τις σύγχρονες δυνατότητες που προσφέρει η τεχνολογία. Το εύρος των υπηρεσιών μας καλύπτει κάθε είδους συμβουλές πληροφορικής, λογισμικό προσαρμοσμένο απόλυτα στις ανάγκες σας, καθώς και επιτόπια τεχνική υποστήριξη για τα δίκτυα, τους εξυπηρετητές, τους προσωπικούς υπολογιστές, τις εφαρμογές και εν γένει για όλη την υποδομή του γραφείου σας ή κάθε άλλης εγκατάστασής σας.

Ιστορια

Η Aura Solutions στην παρούσα μορφή της ιδρύθηκε το 2007, η δραστηριότητά της, όμως, στο χώρο χρονολογείται από το 2004. Το πελατολόγιό μας περιλαμβάνει μεταξύ άλλων εταιρείες και ελεύθερους επαγγελματίες σε πολύ διαφορετικούς επαγγελματικούς χώρους, όπως ιατρούς, πολιτικούς μηχανικούς, αρχιτέκτονες, σύμβουλοι επιχειρήσεων, επιστημονικές εταιρείες, αερολέσχες, εταιρείες παροχής υπηρεσιών, καθώς και έναν αριθμό από οργανισμούς του δημοσίου και ευρυτέρου δημοσίου τομέα.

Ειδικευόμαστε σε διαδικτυακές εφαρμογές διαχείρισης βάσεων δεδομένων, ενώ έχουμε δημιουργήσει εφαρμογές μισθοδοσίας, φακέλου ασθενούς, διαχείρισης πελατολογίου και αιτημάτων πελατών, διαχείρισης πτήσεων, ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου, και πολλές άλλες. Παράλληλα, έχουμε υλοποιήσει εφαρμογές εξειδικευμένου σκοπού, για τη διαχείριση μεγάλων βάσεων δεδομένων από πολλούς και κατανεμημένους χρήστες.

Πέρα από το λογισμικό όμως, η Aura Solutions έχει αξιομνημόνευτη παράδοση και στον τομέα της τεχνικής υποστήριξης και μηχανοργάνωσης γραφείου, όπου από την ίδρυσή της έχει βοηθήσει ένα σημαντικό αριθμό από εταιρείες και ελεύθερους επαγγελματίες να αντεπεξέλθουν στις καθημερινές ανάγκες λειτουργίας τους.