Ποιοι ειμαστε

Η Aura Solutions είναι μία ελληνική εταιρεία που εξειδικεύεται στον τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής. Προσφέρουμε ένα σύνολο από εξειδικευμένες υπηρεσίες, που στόχο έχουν να βοηθήσουν τους πελάτες μας να αξιοποιήσουν στο μέγιστο όλες τις σύγχρονες δυνατότητες που προσφέρει η τεχνολογία. Το εύρος των υπηρεσιών μας καλύπτει κάθε είδους συμβουλές πληροφορικής, λογισμικό προσαρμοσμένο απόλυτα στις ανάγκες σας, καθώς και επιτόπια τεχνική υποστήριξη για τα δίκτυα, τους εξυπηρετητές, τους προσωπικούς υπολογιστές, τις εφαρμογές και εν γένει για όλη την υποδομή του γραφείου σας ή κάθε άλλης εγκατάστασής σας.