Για αερολεσχες

Το AuraSky είναι μία εφαρμογή διαχείρισης καταγραφής πτήσεων, καταλόγου πιλότων και στοιχείων για τις πτήσεις των αεροσκαφών για τη χρήση από Αερολέσχες. Επιπλέον, η εφαρμογή μπορεί να διαχειριστεί τα χαρακτηριστικά συντήρησης για τα πτητικά μέσα κάθε αερολέσχης, καθώς και τα στοιχεία για την ασφάλεια και τα πιστοποιητικά κάθε αεροσκάφους.

Ο στόχος μας ήταν να προσφέρουμε μια εφαρμογή με ένα πολύ φιλικό προς το χρήστη περιβάλλον, το οποίο να μπορεί παρόλα αυτά να διαχειριστεί τη σημαντική πολυπλοκότητα που εμπεριέχει η καθημερινή λειτουργία μιας Αερολέσχης. Η εφαρμογή παρέχει αποκεντρωμένη διαχείριση και δυνατότητες για τα μέλη της Αερολέσχης όπως οι περιοδικές αναφορές των πτήσεών τους. Επιπλέον, η εφαρμογή χρησιμοποιείται για την υπενθύμιση του χρόνου ζωής των ανταλλακτικών και για έλεγχο των πιστοποιητικών (ιατρικών, ασφάλειας, πλοϊμότητας).